[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก


นายอนุกูล ทองนุ้ย
ผอ.สพป.บึงกาฬ


ระบบ E-Salary [สพป.] 
ระบบเงินเดือนบำนาญ  
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
KM
รร.คุณภาพ ประจำตำบล  
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
  

 
  ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์

  

4 / ก.พ. / 2556 : ประกาศ
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด
ข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๖
1 / ก.พ. / 2556 : ประกาศ
ประกาศตำแหน่งว่าง ผุ้บริหารสถานศึกษา
ประกศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
1 / ก.พ. / 2556 : ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
28 / ม.ค. / 2556 : ประกาศ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
28 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดกิจกรรมภาพถ่ายผู้สูงอายุ
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุฯ จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุ ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
25 / ม.ค. / 2556 : ประกาศ
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
23 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรผู้บริหาร ที่ไม่สามารถส่ง SMS ได้
เบอร์โทรผู้บริหาร ที่ไม่สามารถส่ง SMS ได้
15 / ม.ค. / 2556 : ประกาศ
ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
10 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
9 / ม.ค. / 2556 : ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรางวัลเชิญชูเกียติในงานวันครู 2556
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรางวัลเชิญชูเกียติในงานวันครู 2556
8 / ม.ค. / 2556 : ประกาศ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สพป.บึงกาฬ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
7 / ม.ค. / 2556 : ประกาศ
ประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
7 / ม.ค. / 2556 : ประกาศ
ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง
สพป.บึงกาฬ ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน
4 / ม.ค. / 2556 : ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ การจัดงานวันครู พ.ศ.2556
ประชาสัมพันธ์ การจัดงานวันครู พ.ศ.2556
2 / ม.ค. / 2556 : ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
28 / ธ.ค. / 2555 : ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
27 / ธ.ค. / 2555 : ประกาศ
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ
สพป.บึงกาฬ ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน ๓ คัน
25 / ธ.ค. / 2555 : ประกาศ
การแข่งขันกีฬา สร้างสรรค์เชื่อมสัมพันธ์ครูบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดการแข่งขันกีฬา สร้างสรรค์เชื่อมสัมพันธ์ครูบึงกาฬ ครั้งที่ ๑
24 / ธ.ค. / 2555 : ประกาศ
สพป.บึงกาฬ รับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย เพิ่มเติม ๒๕-๒๗ ธ.ค. ๕๕ (เพิ่มคุณสมบัติ SP2,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ)
สพป.บึงกาฬ รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพิ่มเติม ๒๕-๒๗ ธ.ค. ๕๕ ( เพิ่มเติมคุณสมบัติ SP2,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ)
20 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรทางการศึกษา \"รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข\"
การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรทางการศึกษา \"รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข\"

กำลังแสดงหน้าที่ <- 18/46 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345