[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก


นายอนุกูล ทองนุ้ย
ผอ.สพป.บึงกาฬ


ระบบ E-Salary [สพป.] 
ระบบเงินเดือนบำนาญ  
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
KM
รร.คุณภาพ ประจำตำบล  
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
  

 
  ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์

  

29 / มี.ค. / 2556 : ประกาศ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลักดันเป้าหมายองค์กรด้วยหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์และการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคล
เชิญส่งบุคลกากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลักดันเป้าหมายองค์กรด้วยหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์และการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคล
22 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ชมรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพป.หนองคาย เขต 2 จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ
22 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
22 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ
สโมสรลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือประจำปี 2556 จำนวน 4 รุ่น
15 / มี.ค. / 2556 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โรงเรียนบ้านคำภู ประกาศประชาสัมพันธ์สอบราคาอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านคำภู ประกาศประชาสัมพันธ์สอบราคาอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
8 / มี.ค. / 2556 : ประกาศ
จังหวัดหนองบัวลำภู ขอเชิญเช่าบูชาพระพุทธชยันตีหนองบัวลำภู ปางประทานพร
จังหวัดหนองบัวลำภู ขอเชิญเช่าบูชาพระพุทธชยันตีของจังหวัดหนองบัวลำภู ปางประทานพร
26 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา
บริษัท คอลเกต - ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด จัดประกวดวาดภาพฯ ชิงทุนการศึกษาพร้อมถ้วยรางวัล
20 / ก.พ. / 2556 : ประกาศ
ไปรษณีย์ไทย ประกวดเขียนจดหมายเยาวชน ชิงทุนการศึกษา ลุ้นบินลัดฟ้าสู่สวิตเซอร์แลนด์
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เชิญชวนเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ประกวดเขียนจดหมาย ชิงทุนการศึกษา และเป็นตัวแทนประเทศไทย ลุ้นรางวัลระดับโลก
19 / ก.พ. / 2556 : ประกาศ
ขอเชิญเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๖
สกสค.บึงกาฬ ขอเชิญเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๖
18 / ก.พ. / 2556 : ประกาศ
๗ เหรียญทองการันตี เด็กบึงกาฬนี้ไม่แพ้ใคร
โรงเรียนตัวแทนจาก สพป.บึงกาฬ ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒
18 / ก.พ. / 2556 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ตัวอย่างสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และSpec ครุภัณฑ์ ปี 2556
ตัวอย่างสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และSpec ครุภัณฑ์ ปี 2556
15 / ก.พ. / 2556 : ประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านคำภู
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านคำภู
15 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ระดับผู้นำ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ระดับผู้นำฯ ระหว่างวันที่ 25 - 31 มีนาคม 2556
15 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ระดับผู้นำ
สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำฯ ระหว่างวันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2556
15 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
สโมสรลูกเสืออาสาสยาม จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
14 / ก.พ. / 2556 : ประกาศ
UPDATE ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒
UPDATE ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒
13 / ก.พ. / 2556 : ประกาศ
การจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ \"ชมรมพัฒนาวิทยฐานะครูอีสาน \"
การจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ \"ชมรมพัฒนาวิทยฐานะครูอีสาน \"
11 / ก.พ. / 2556 : ประกาศ
เชิญผู้สนใจสมัครสมาชิก(ฌป.สพป.บึงกาฬ)
เชิญผู้สนใจสมัครสมาชิก(ฌป.สพป.บึงกาฬ)
7 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส GFMIS สำหรับบันทึกในระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
รหัส GFMIS สำหรับบันทึกในระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP สำหรับกรอกข้อมูลงบประมาณ
6 / ก.พ. / 2556 : ประกาศ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สพป.บึงกาฬ ประกาศผลการสอบคัดเลิอกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (6 ก.พ.2556)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 17/46 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345