[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก


นายอนุกูล ทองนุ้ย
ผอ.สพป.บึงกาฬ


ระบบ E-Salary [สพป.] 
ระบบเงินเดือนบำนาญ  
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
KM
รร.คุณภาพ ประจำตำบล  
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
  

 
  ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์

  

3 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ(นบส.ศธ.)รุ่นที่ 3
การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ(นบส.ศธ.)รุ่นที่ 3
28 / พ.ค. / 2556 : ประกาศ
สพป.บึงกาฬ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (ฉบับแก้ไข)
สพป.บึงกาฬ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (ฉบับแก้ไข)
16 / พ.ค. / 2556 : ประกาศ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (ฉบับแก้ไข)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
14 / พ.ค. / 2556 : ประกาศ
ขอเชิญร่วมการประกวดกิจกรรม เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ๒๕๕๖
ขอเชิญร่วมการประกวดกิจกรรมนักเรียน เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ วัดป่าบ้านพันลำ
3 / พ.ค. / 2556 : ประกาศ
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด
ข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖
29 / เม.ย. / 2556 : ประกาศ
สถิติผู้สมัครสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
สถิติผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
23 / เม.ย. / 2556 : ประกาศ
สอบครูผู้ช่วย ๑/๒๕๕๖
กำหนดการ สอบครูผู้ช่วย ของ สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
23 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555
22 / เม.ย. / 2556 : ประกาศ
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพื่อไปสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพื่อไปสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย
13 / เม.ย. / 2556 : ประกาศ
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของ อ.ก.ค.ศ.บึงกาฬ
ให้ผู้ได้รับการขึ้นบัญชี รายงานตัววันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ณ สพป.บึงกาฬ
9 / เม.ย. / 2556 : ประกาศ
ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตรวจสอบการต่ออายุใบอนุญาติประกอบอาชีพ
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตรวจสอบการต่ออายุใบอนุญาติประกอบอาชีพ
2 / เม.ย. / 2556 : ประกาศ
ขอเชิญโรงเรียนในสังกัด ลงทะเบียนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ขอเชิญโรงเรียนในสังกัด ลงทะเบียนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๕๖
2 / เม.ย. / 2556 : ประกาศ
สพฐ.ชวนทำ สุดยอดวารสาร รู้ตื่นและเบิกบาน
สพฐ. เชิญชวนนักเรียนในสังกัด ร่วมส่งผลงาน เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร การศึกษาวิถีพุทธเพื่อการตื่นรู้และเบิกบาน
2 / เม.ย. / 2556 : ประกาศ
ขอเชิญ ประกวดท่องพุทธวจน ชิงรางวัล ท่องแดนพุทธภูมิ ตามรอยพระพุทธเจ้า
ขอเชิญ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ร่วมประกวด ท่องพุทธวจน (ธรรมะจากพระโอษฐ์) ชิงรางวัล ท่องแดนพุทธภูมิ ตามรอยพระพุทธเจ้า
2 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประกาศจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
1 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
๒ เมษายน ๒๕๕๖ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน ๒๕๕๖ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
29 / มี.ค. / 2556 : ประกาศ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลักดันเป้าหมายองค์กรด้วยหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์และการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคล
เชิญส่งบุคลกากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลักดันเป้าหมายองค์กรด้วยหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์และการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคล
22 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ชมรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพป.หนองคาย เขต 2 จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ
22 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
22 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ
สโมสรลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือประจำปี 2556 จำนวน 4 รุ่น

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/46 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345