[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก


นายอนุกูล ทองนุ้ย
ผอ.สพป.บึงกาฬ


ระบบ E-Salary [สพป.] 
ระบบเงินเดือนบำนาญ  
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
KM
รร.คุณภาพ ประจำตำบล  
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
  

 
  ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์

  

14 / ส.ค. / 2556 : ประกาศ
สพป.บึงกาฬ เรียกบรรจุฯครูผู้ช่วย รอบ ๓
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เรื่อง ให้ผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ (ครั้งที่ ๓)
8 / ส.ค. / 2556 : ประกาศ
มติชน เชิญชวนน้องๆ ประกวดเขียนเล่าเรื่อง ชิงรางวัลมากมาย
หนังสือพิมพ์ มติชน เชิญชวนน้องๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ประกวดเขียนเล่าเรื่องในหัวข้อเกี่ยวกับ \"อาเซียน\" และ\"โรงเรียนของฉัน\" ชิงรางวัลมากมาย
7 / ส.ค. / 2556 : ประกาศ
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
5 / ส.ค. / 2556 : ประกาศ
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด
ข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
5 / ส.ค. / 2556 : ประกาศ
ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
2 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลายื่นกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
เนื่องจากมีผู้ยื่นกู้ไม่เต็มวงเงินที่จัดสรร และมีผู้ยื่นกู้บางราย ขาดคุณสมบัติที่จะขอกู้ จึงขยายเวลายื่นกู้ ไปถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2556
2 / ส.ค. / 2556 : ประกาศ
โสกก่ามฯควงตาลเดี่ยว ซิวแชมป์ลูกยางวิทยุการบินฯ
โสกก่ามฯควงตาลเดี่ยว ซิวแชมป์ลูกยางวิทยุการบินฯ
26 / ก.ค. / 2556 : ประกาศ
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
18 / ก.ค. / 2556 : ประกาศ
ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมการประกวด Superboy Cover Dance Contest
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมการประกวด Superboy Cover Dance Contest
17 / ก.ค. / 2556 : ประกาศ
ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการ “ศิลป์สิรินธร สู่ เยอรมนี”
ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการ “ศิลป์สิรินธร สู่ เยอรมนี” และการประกวดศิลปกรรม “เส้นทางสู่อัจฉริยศิลป์เยาวชนไทย” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑
16 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการรับสมัครสอบสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการรับสมัครสอบสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
15 / ก.ค. / 2556 : ประกาศ
สพป.บึงกาฬ ประกาศเรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ ๒
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เรื่อง ให้ผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ (ครั้งที่ ๒)
9 / ก.ค. / 2556 : ประกาศ
การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑๑
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ขอเชิญโรงเรียนส่งโครงงานเข้าประกวดในระดับภาค ครั้งที่ ๑๑
5 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย
เผยแพร่ผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย
4 / ก.ค. / 2556 : ประกาศ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.บึงกาฬ แจ้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ (Active Board) พร้อมกับเลขที่บัญชีของผู้ขาย
แจ้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ (Active Board) พร้อมกับเลขที่บัญชีของผู้ขาย
3 / ก.ค. / 2556 : ประกาศ
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
19 / มิ.ย. / 2556 : ประกาศ
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
18 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับชมรายการ สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านทางอินเทอร์เน็ต
การรับชมรายการ สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านทางอินเทอร์เน็ต
18 / มิ.ย. / 2556 : ประกาศ
แจ้งผู้เข้าสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพป.บึงกาฬ
แจ้งผู้เข้าสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพป.บึงกาฬ
17 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดภาพวาดระบายสี มหัศจรรย์ ฉันรักบ้านเกิด
ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ ฉันรักบ้านเกิด

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/46 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345