[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก


นายอนุกูล ทองนุ้ย
ผอ.สพป.บึงกาฬ


ระบบ E-Salary [สพป.] 
ระบบเงินเดือนบำนาญ  
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
KM
รร.คุณภาพ ประจำตำบล  
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right

 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
 

 

 
 

 
  ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์

  

9 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งเอกสารสำคัญวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๗
ส่งเอกสารสำคัญวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๗
23 / ธ.ค. / 2556 : ประกาศ
สพป.บึงกาฬ สรุปรางวัลจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สพป.บึงกาฬ สรุปรางวัลจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
21 / พ.ย. / 2556 : ประกาศ
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด
ข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
18 / พ.ย. / 2556 : ประกาศ
ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมแข่งขันลดใช้พลังงาน โครงการ พลังคิด สะกิดโลก
กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมแข่งขันลดใช้พลังงาน โครงการ พลังคิด สะกิดโลก
13 / พ.ย. / 2556 : ประกาศ
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖ มีผลใช้บังคับตั้งแต่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
12 / พ.ย. / 2556 : ประกาศ
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
8 / พ.ย. / 2556 : ประกาศ
โครงการคัดเลือกผู้นำสตรีรุ่นใหม่ Smart Lady Thailand ผู้หญิงสวย...ด้วยความคิด
ขอเชิญร่วมโหวตให้ คุณครูวัชราภรณ์ มาร์คูกซ์ ตัวแทนจากบึงกาฬ ในโครงการคัดเลือกผู้นำสตรีรุ่นใหม่ Smart Lady Thailand ผู้หญิงสวย...ด้วยความคิด
4 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ขอเชิญเข้าชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ \\\\\\\"ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก\\\\\\\"
14 / ต.ค. / 2556 : ประกาศ
ดาวน์โหลดใบรับรองความพิการ การศึกษาพิเศษ กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดาวน์โหลดใบรับรองความพิการ การศึกษาพิเศษ กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14 / ต.ค. / 2556 : ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล)
สพป.บึงกาฬ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล)
2 / ต.ค. / 2556 : ประกาศ
อัพเดทข่าวสาร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.บึงกาฬ
อัพเดทข่าวสาร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.บึงกาฬ
2 / ต.ค. / 2556 : ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ สถานที่แข่งขัน สถานที่จัดงาน และสถานที่จอดรถ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
สพป.บึงกาฬ ประชาสัมพันธ์ สถานที่แข่งขัน สถานที่จัดงาน และสถานที่จอดรถ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ณ โรงเรียนอนุบาลเซกา
1 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
25 / ก.ย. / 2556 : ประกาศ
ด่วน!!! แจ้งโรงเรียนที่ทำ EGP รายการค่าจัดซื้อและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.บึงกาฬ แจ้งโรงเรียนที่ทำ EGP รายการค่าจัดซื้อและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์
25 / ก.ย. / 2556 : ประกาศ
แจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย ซื้อสื่อบทเรียนอิเล็คทรอนิคส์ งบ ๒๕,๐๐๐ บาท
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.บึงกาฬ แจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย ซื้อสื่อบทเรียนอิเล็คทรอนิคส์ งบ ๒๕,๐๐๐ บาท
24 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายการกิ๊กดู๋ สงครามเพลง
ขอเชิญประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ ร่วมประกวดร้องเพลงในรายการกิ๊กดู๋ สงครามเพลง เพื่อค้นหาตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ
10 / ก.ย. / 2556 : ประกาศ
การประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด การประชุมใหญ่วิสามัญ ๑๔ กันยายาน ๒๕๕๖
10 / ก.ย. / 2556 : ประกาศ
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด
ข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
5 / ก.ย. / 2556 : ประกาศ
ขอเชิญร่วมงานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๖
จังหวัดบึงกาฬ ขอเชิญร่วมงานแข่งเรือยาวประเพณีไทย – ลาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๖

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/46 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345