[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก


นายอนุกูล ทองนุ้ย
ผอ.สพป.บึงกาฬ


ระบบ E-Salary [สพป.] 
ระบบเงินเดือนบำนาญ  
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
KM
รร.คุณภาพ ประจำตำบล  
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
  

 
  ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์

  

27 / เม.ย. / 2557 : ประกาศ
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
22 / เม.ย. / 2557 : ประกาศ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค. ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
8 / เม.ย. / 2557 : ประกาศ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
2 / เม.ย. / 2557 : ประกาศ
ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ รุ่นที่ ๖ ปี ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ ๖ ปี ๒๕๕๗
17 / มี.ค. / 2557 : ประกาศ
สถิติผู้สมัครสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
สถิติผู้สมัครสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
10 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
28 / ก.พ. / 2557 : ประกาศ
กีฬาสร้างสรรค์ เชื่อมสัมพันธ์ชาวบึงกาฬ ครั้งที่ ๒
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา กีฬาสร้างสรรค์ เชื่อมสัมพันธ์ชาวบึงกาฬ ครั้งที่ ๒
26 / ก.พ. / 2557 : ประกาศ
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด
ข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
11 / ก.พ. / 2557 : ประกาศ
ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5 / ก.พ. / 2557 : ประกาศ
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด
เรื่อง การแยกสหกรณ์ และการทำธุรกรรมทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด
3 / ก.พ. / 2557 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โรงเรียนบ้านหนองพันทา แจ้งยกเลิกการสอบราคาซื้อชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองพันทา มีความประสงค์แจ้งยกเลิกการสอบราคาซื้อชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา)
27 / ม.ค. / 2557 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โรงเรียนบ้านหนองพันทา สอบราคาซื้อชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองพันทา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา)
27 / ม.ค. / 2557 : ประกาศ
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ กรอกแบบสอบถามการติดตั้ง Tv OBEC Channel
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ กรอกแบบสอบถามการติดตั้ง Tv OBEC Channel ด่วน
21 / ม.ค. / 2557 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายชื่อโรงเรียนที่ยังส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน
รายชื่อโรงเรียนที่ยังส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารถึง สพป.บึงกาฬ โดยเร็วที่สุด
21 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
20 / ม.ค. / 2557 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด จัดสอบราคาก่อสร้างส้วม สปช.๖๐๔/๔๕
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด เรื่องสอบราคาก่อสร้างส้วม สปช.๖๐๔/๔๕
13 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือวันเด็ก ประจำปี 2557
ให้โรงเรียนที่สั่งซื้อหนังสือวันเด็ก ประจำปี 2557 ติดต่อขอรับหนังสือได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งเอกสารสำคัญวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๗
ส่งเอกสารสำคัญวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๗
23 / ธ.ค. / 2556 : ประกาศ
สพป.บึงกาฬ สรุปรางวัลจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สพป.บึงกาฬ สรุปรางวัลจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 13/46 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345