[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก


นายอนุกูล ทองนุ้ย
ผอ.สพป.บึงกาฬ


ระบบ E-Salary [สพป.] 
ระบบเงินเดือนบำนาญ  
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
KM
รร.คุณภาพ ประจำตำบล  
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right

 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
 

 

 
 

 
  ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์

  

19 / ก.พ. / 2563 : ประกาศ
ประกาศ แก้ไข ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
สพป.บึงกาฬ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์, กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และกลุ่มวิชาภาษาไทย
18 / ก.พ. / 2563 : ประกาศ
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
สพป.บึงกาฬ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์, กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และกลุ่มวิชาภาษาไทย
17 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
13 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด
19 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศตำแหน่งว่างบุคลกรทางการศึกษา38ค(2)
ประกาศตำแหน่งว่างบุคลกรทางการศึกษา38ค(2)
12 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายการครุภัณฑ์ ประจำปี 2564
รายการครุภัณฑ์ ประจำปี 2564
22 / พ.ย. / 2562 : การบริหารงาน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปี 2563
17 / ต.ค. / 2562 : ประกาศ
การเปิดเผยงบทดลองบัญชีการเงิน ประจำปี 2562
การเปิดเผยงบทดลองบัญชีการเงิน ประจำปี 2562
28 / ส.ค. / 2562 : ประกาศ
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน มาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค(2)
1 / ส.ค. / 2562 : ประกาศ
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
1 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม
26 / มิ.ย. / 2562 : ประกาศ
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม ประจำปี พ.ศ. 2562
24 / มิ.ย. / 2562 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
48-มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
24 / มิ.ย. / 2562 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
47-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
24 / มิ.ย. / 2562 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
46-มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการรับสินบน
24 / มิ.ย. / 2562 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
45-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
24 / มิ.ย. / 2562 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
44-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
24 / มิ.ย. / 2562 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
43-มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
24 / มิ.ย. / 2562 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
42-มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
24 / มิ.ย. / 2562 : การดำเนินการป้องกันการทุจริต
41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561

กำลังแสดงหน้าที่ 1/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345