[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

ระบบ E-Salary [สพป.] 
ระบบเงินเดือนบำนาญ  
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
KM
รร.คุณภาพ ประจำตำบล  
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
  


  สพป.บึงกาฬ

  

28 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีการรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด “เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก”
21 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวภู จำกัด กำหนดให้มีการขายทรัพย์(ที่ดิน) ของสหกรณ์ฯโดยวิธีประมูลราคา จำนวน 1 รายการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวภู จำกัด กำหนดให้มีการขายทรัพย์(ที่ดิน) ของสหกรณ์ฯโดยวิธีประมูลราคา จำนวน 1 รายการ
20 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบอุปกรณ์ และตรวจเยี่ยมโรงเรียน โรงเรียน สังวาลวิทย์ 1
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบอุปกรณ์ และตรวจเยี่ยมโรงเรียน สังวาลวิทย์ 1
15 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย-บึงกาฬ เปิดโอกาสให้สมาชิกที่กู้สามัญ ครบ 3 เดือน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย-บึงกาฬ เปิดโอกาสให้สมาชิกที่กู้สามัญ ครบ 3 เดือน กู้ใหม่ (กรณีกู้เพื่อการศึกษาฯ)
15 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
English Day ที่เซกา ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
คุณครูวรัทดล ไชยตาแสง ครูโรงเรียนอนุบาลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ กับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
15 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศฯ
สพป.บึงกาฬ จัดประชุมการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
15 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ มอบนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมในสัปดาห์การส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ผอ.สพป.บึงกาฬ มอบนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมในสัปดาห์การส่งเสริมพระพุทธศาสนา
8 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดบึงกาฬประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
8 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ทอดผ้าป่าสองแผนดินถิ่นพุทธธรรมเชื่อมสัมพันธไมตรี
หัวหน้าสวนราชการทุกส่วนของจังหวัดบึงกาฬ ร่วมทอดผ้าป่าสองแผนดินถิ่นพุทธธรรม สัมพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
8 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการพัฒนาคุณภาพการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา “กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย”
29 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555
24 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพฐ.ติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
17 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีบวงสรวงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การก่อสร้างศูนย์ราชการศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
17 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
คณะกรรมการ ส.ก.ส.ค.จังหวัดบึงกาฬ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาฯ
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษาจังหวัดบึงกาฬ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕
17 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ท.
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ (ก.พ.ท.) เปิดการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
27 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
จังหวัดบึงกาฬเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ประจำปี ๒๕๕๕
27 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีวางพวงมาลาวันคลายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พิธีวางพวงมาลาวันคลายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๕
27 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การฝึกอบรมผู้บังคบบัญชาลูกเสือ (A.L.T.C)
สพป.บึงกาฬจัดโครงการการฝึกอบรมผู้บังคบบัญชาลูกเสือขั้นผู้ช่วย
23 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมเพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประชุมเพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
23 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบด้วยระบบ e-Training
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการยกระดับคุณภาพครูฯ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 19/40 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345