[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

ระบบ E-Salary [สพป.] 
ระบบเงินเดือนบำนาญ  
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
KM
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
  


  สพป.บึงกาฬ

  

22 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
สพป.บึงกาฬ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์
17 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
บุคลากร สพป.บึงกาฬ ร่วมสืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สพป.บึงกาฬ ร่วมสืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖
11 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รดน้ำขอพรพ่อเมืองบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เนื่องในวันสงกรานต์
5 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มหนองพันทาบัวตูม รับรางวัลเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี
กลุ่มหนองพันทาบัวตูม รับรางวัลเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี จากกระทรวงสาธารณสุข
4 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมต้อนรับและรับนโยบายด้านการศึกษาจาก ฯพณฯ พงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ฯพณฯ พงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะและมอบนโยบายทางด้านการศึกษาแก่ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
1 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานวันที่ระลึก พระนั่งเกล้าฯ และวันข้าราชการพลเรือน
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานวันที่ระลึก พระนั่งเกล้าฯ และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๖
28 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
นายวิชิต จิตรจักร รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
28 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มบ้านต้อง-โสกก่าม จัดประชุมครูสมัยสามัญประจำปี ๒๕๕๕
กลุ่มโรงเรียนบ้านต้อง – โสกก่าม จัดการประชุมสมัยสามัญครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
27 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประชุมสัมมนาการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ จัดการประชุมสัมมนาการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
26 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
25 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รับมอบนโยบาย ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๖
ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานตามปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดฯ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
24 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมทำบุญเนื่องในงานมุทิตาจิต ฉลองอายุวัฒนะ ๘๑ ปี หลวงปู่ทองพูลฯ
ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมทำบุญเนื่องในงานมุทิตาจิต ฉลองอายุวัฒนะ ๘๑ ปี หลวงปู่ทองพูลฯ
20 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ลูกน้ำเงิน-เหลืองรวมใจ กีฬาภายในวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
18 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ICT จาก สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.บึงกาฬ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้าน ICT จาก สพป.สกลนคร เขต ๓
13 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖
9 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ จัดการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
5 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนสังวาลวิทย์ ๑
นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จังหวัดบึงกาฬ มอบสิ่งของพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนสังวาลวิทย์ ๑
1 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย
ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ณ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย
26 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พี่เจ้ยใจดีแจก ๓๐ ทุน ฉลองวันเกิด ที่ ร.ร.สันติสุขเจริญราษฎร์
นายประสิทธิ์ มีชัย หรือพี่เจ้ย แจกทุนการศึกษาจำนวน ๓๐ ทุน ในวันคล้ายวันเกิด ที่ ร.ร.สันติสุขเจริญราษฎร์
19 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
บึงกาฬ จัดงานวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้สู่อาเซียน ครั้งที่ ๒
กศน.บึงกาฬ ร่วมกับ อบจ.บึงกาฬ จัดงานวิทยาศาสตร์ และการเรียนรู้สู่อาเซียนบึงกาฬ ครั้งที่ ๒

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/40 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345