[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก


นายอนุกูล ทองนุ้ย
ผอ.สพป.บึงกาฬ


นายอุดมสิน คำมุงคุณ
รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ


นายฐิตินันท์ นันทะศรี
รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ


นายสุรศักดิ์ เพียสุระ
รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ


ระบบ E-Salary [สพป.] 
ระบบเงินเดือนบำนาญ  
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
จดหมายข่าว สพป.บึงกาฬ
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
KM
รร.คุณภาพ ประจำตำบล  
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มพัฒนาครูฯ
     กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right

 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
 

 

 
 

 • ข่าวกิจกรรม ผอ.สพป.บึงกาฬ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
วันเสาร์ที่๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ - มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.บึงกาฬเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ”การแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ยั่งยืน”ในโรงเรียนกลุ่
แสดงความยินดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมต้อนรับ นายอุดมสิน คำมุงคุณ นายสุรศักดิ์ เพียสุระ และนายฐิตินันท์ นันทะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายบุคลากรทางการศึกษา
วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดและผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์และวิ
ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วันจันทร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ - เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห
ลุ่มภู เกมส์ กีฬาสัมพันธ์ Cluster ๑๐ ครั้งที่ ๕
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาบึงกาฬ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา\"ลุ่มภู เกมส์ กีฬาสัม
  
 • ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ 017 ของโรงเรียนอนุบาลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ที่69/2563 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ประกาศ แก้ไข ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
สพป.บึงกาฬ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์, กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และกลุ่มวิชาภาษาไทย
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
สพป.บึงกาฬ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์, กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และกลุ่มวิชาภาษาไทย
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
  

 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศ สพป.บึงกาฬ เรื่องการขายวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การขายวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ สพป.บึงกาฬ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศ สพป.บึงกาฬ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ประกาศ สพป.บึงกาฬ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียนปกติ
  

 • ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานใน สพป.บึงกาฬ
  •   ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
  ประกาศโรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้
  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  ประกาศโรงเรียนโนนสาสวรรค์
  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  ประกาศโรงเรียนบ้านเหล่าคาม
  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู
  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์
  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  แผนปฏิบัติการ สพฐ.
  แผนปฏิบัติการ สพฐ.
  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)
  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)
    

   
  เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345